Các loại dầu bánh răng hiện nay:

  • Dầu bánh răng gốc khoáng
  • Dầu bánh răng gốc tổng hợp

Ứng dụng sản phẩm

  • Hộp giảm tốc bánh răng làm việc dưới điều kiện khắc nghiệt như tải nặng, nhiệt độ cao và phạm vi thay đổi nhiệt độ rộng
  • Đặc biệt được khuyến cáo cho những hệ thống “bôi trơn suốt đời”
  • Tuabin gió và thiết bị khó tiếp cận khác
  • Các hệ thống bánh răng công nghiệp khép kín

Dầu bánh răng

0367111666
0367111666